Практична стилістика

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності "Журналістика" стаціонарної та заочної форми навчання. 

Метою викладання навчальної дисципліни є подати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; виробити вміння і навички, пов’язані з теоретичною та практичною стилістикою, зокрема із з’ясуванням й осмисленням доцільності й умотивованості використання мовних засобів у різних сферах і формах спілкування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • вивчити стилістичні ознаки (значення, забарвлення) мовних одиниць усіх рівнів;
  • засвоїти можливості використання стилістичних засобів для експресивного вираження інтелектуального, емоційно-вольового й естетичного змісту мовлення відповідно до жанрово-ситуативних чинників;
  • формувати мовне чуття та естетичний смак мовців, підносити рівень культури мовного спілкування;
  • виробити уміння стилістичного аналізу тексту.
Ключові слова: лінгвостилістика, стиль, функціональні стилі, експресивні стилі, стилізація, колорит, стилістичне, стилістичне забарвлення, емоційність, експресивність.