Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу спеціальності "Психологія". У курсі розглядаються методологічні основи соціальної психолгії, основні соціально-психологічні теорії; методи, умови і техніка проведення соціально-психологічного дослідження; соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості; проблема  атитюду в соціальній психології; соціальна психологія спілкування; соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії; проблема лідерства і керівництва; соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ; основні напрямки прикладної соціальної психології. 

Ключові слова: соціальна-психологія, соціально-психологічні методи, соціалізація, соціальна установка, соціальна психологія груп, мала група, велика група, натовп, маса, публіка, аудиторія, паніка, спілкування.