Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Навчальна дисципліна для студентів 2 курсу спеціальності  психологія.

Мета: навчити майбутніх психологів створювати адекватні умови для максимального прояву та розвитку позитивних сторін індивідуальності дитини. Створювати модель підтримки, що спрямована на передбачення, профілактику, діагностику та психокорекцію у роботі із дітьми групи ризику, підлітками із девіантною поведінкою.

Завдання:

1.Навчити студентів науково-обґрунтовано розробляти індивідуальну методику роботи із важковиховуваним підлітком у відповідності до специфіки його типологічної характеристики.

2.Навчити здійснювати діагностику та психокорекцію негативних проявів у характері та поведінці важковиховуваних підлітків з допомогою різноманітних навчально-виховних засобів, психотехнік, консультування, тренінгів психотерапевтичного та психокорекційного змісту.

3.Навчити методам та прийомам налагодження психологічної доступності із підлітком.

Ключові слова: акцентуація характеру, девіантна поведінка, деліквентна поведінка, психічний інфантилізм, норма, відхилення, профілактика.