Курс покликаний розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної науки, визначити основні сфери застосування психодіагностичних знань, сформувати у студентів адекватне уявлення про роль і значення основних психодіагностичних методів в системі психологічного обстеження дітей і дорослих, про можливості, переваги та недоліки кожного методу;

У рамках курсу проаналізовано  основні тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі та обґрунтовано особливості постановки  об'єктивного психологічного діагнозу.

Студенти матимуть можливість ознайомитися із етичними нормами, обов’язковими для фахівця-психодіагноста, а також відпрацювати вміння проводити психодіагностичні обстеження на підставі використання психодіагностичних методик. призначених як для вивчення пізнавальної, так і особистісної сфери осіб різного віку.

Ключові слова. Психодіагностика, психологічний діагноз, тест, питальник, проективна методика, стандартизація психодіагностичних методик, надійність, валідність, основне правило психометрики.