Навчальна дисципліна "Методика викладання психології"  сприяє свідомому творчому засвоєнню методології викладання, теорії навчання та виховання учнів в умовах середньої школи, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формуванню стійкого інтересу до психологічних знань й оволодінню методикою їх викладання, а також вмінню їх адекватно застосовувати у викладанні психологічних дисциплін.

Ключові слова: методика, методологія, професійна майстерність, системи оцінювання, професійне вигорання.