Курс «КІТ в освіті в і науці» зорієнтований на підготовку практичних навичків роботи з комп'ютерними системами, прикладним програмним забезпеченням, а також для формування вмінь та навичків роботи з хмарними технологіями..

Метою курсу є формування теоретичної  бази знань  та практичних навичків роботи та використання їх  у повсякденній практичній  та професійній діяльності.

Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології, комп'ютерні системи, програмне забезпечення, хмарні технології..