Робоча програма навчальної дисципліни " Методика навчання літературного читання  " призначена для студентів 4 курсу напряму підготовки " Початкова освіта "

Мета курсу:  забезпечити належний рівень теоретичних знань студентів  з дисципліни "Методика навчання літературного читання  " , а також практично - методичних умінь, необхідних для активної виробничо - професійної діяльності майбутніх вчителів, сприяти розвитку професійної  самостійності ,інтересу до творчої педагогічної діяльності.

Ключові слова:  різновиди читання, якості читання, процес роботи над художнім твором, роботи над творами різних жанрів, робота з дитячою книжкою,з інформацією.