Електронний курс призначений для вивчення дисципліни «Соціальна статистика» студентами спеціальності «Соціальна робота». Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними вміннями кількісної оцінки якості соціальних явищ та процесів, визначення їх закономірностей і тенденцій розвитку у суспільстві.

 Ключові слова: соціальна статистика, соціальна робота, соціальне явище, соціальний процес, статистичне спостереження, статистичний показник, статистична сукупність.