Дисципліна "Організація праці і зайнятості" призначена для студентів факультету педагогіки і психології, які навчаються за напрямом підготовки "Соціальна робота".

Основною метою курсу є є формування у студентів цілісного уявлення про генезис та розвиток сфери зайнятості у контексті підготовки соціальних працівників до виконання професійних обов'язків.

Дисципліна «Організація праці і зайнятості» спрямована на розкриття основних моделей соціального захисту, передумов та чинників формування соціальної політики, ознайомити студентів з документальною базою процесу забезпечення організації праці і зайнятості; сформувати уявлення про інституції, які займаються розробкою і провадженням програм допомоги безробітним.

Даний навчальний курс допоможе студентам здобути інформацію про специфіку та особливості обраного фаху, його актуальність та важливість на сьогоднішній день, а також дозволить реально оцінити свої можливості на шляху оволодіння професійними знаннями і навичками.

Ключові слова: зайнятість, праця, безробіття, трудові ресурси, трудовий потенціал