Дисципліна "Приватне право" призначена для студентів факультету педагогіки і психології, спкціальності "Соціальна робота " і "Соціальна педагогіка"

Мета викладання навчальної дисципліни «приватне право» є: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій тих галузей права, які в світлі римських класичних та сучасних наукових розробок в сфері юриспруденції за ознакою переважно децентралізованого, недержавного правового регулювання суспільних відносин з домінуванням диспозитивного методу відносяться до сфери приватного права, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну приватно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної соціальної або педагогічної діяльності за обраною і спеціальністю.

Ключові слова: трудове прво, сімейне право, закон, суспільні ввідносини, покарання, нормативно-правові акти