Курс "Соціальна політика і соціальна робота" вивчається студентами ІV курсу спеціальності "Соціальна робота"

Мета курсу полягає у розвитку професійної компетентності студентів, сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня готовності до реалізації завдань соціальної політики та соціальної роботи з різними категоріями населення.


Ключові слова: соціальна політика, соціальна робота, соціальні послуги, моделі соціальної політики.