1.      Навчальна дисципліна «Вступ до фаху. Екологія» читається студентам у 2-му семестрі бакалаврату. Основна мета дисципліни ознайомлення студентів з вимогами до організації навчального процесу і науково-дослідної роботи у виші, навчальними планами та освітніми програмами підготовки бакалавра екології, поняттєво-термінологічною системою науки про довкілля, концепцією екологічної освіти в Україні.

Ключові слова: екологія, навчальний процес, науково-дослідна робота, поняттєво-термінологічна система, концепція екологічної освіти