Електронний курс призначений для вивчення студентами І курсу спеціальності "Екологія". У курсі розглядаються основи цитології, генетики,еволюційного вчення, ботаніки.

Ключові слова: клітина, спадковість, мінливість, еволюція, рослини.