Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Історія педагогіки" студентами 2 курсу фізико-математичного та філологічного факультетів