Курс історія педагогіки для студентів фізико-математичного факультету