Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Основи загальної та гендерної педагогіки" студентами 3 курсу філологічного факультету, спеціальність "Журналістика"