Курс призначений для студентів географі, екологів, спеціалістів ландшафтного дизайну.

Метою курсу є ознайомити студентів з структурою курсу "Ландшафтознавство" його об’єктом, предметом, рівнями диференціації географічної оболонки, методами і методикою ландшафтознавчих та фізико-географічних досліджень.Сформування у студентів світоглядних, загальнонаукових та конкретно-наукових знань про ландшафти, а також розвинути методичні і прикладні навички їх вивчення для раціонального використання. 

Ключові слова: ландшафти, морфологічна структура ландшафтів, ландшафтні комплекси, ландшафтознавчий аналіз.