Електронний курс "Історична географія" призначений для вивчення дисципліни студентами географічного факультету (спеціальність "Середня освіта. Географія"). Ресурс містить конспекти лекцій, розроблені лабораторні заняття та інші матеріали.

Мета - ознайомлення студентів із просторово-часовими закономірностями в розвитку фізико-, політико-, єтно-, демо- й економіко-географічної картини світу й України, орієнтація студентів на розмаїття джерел інформації з питань дисципліни загалом та окремих її тем, озброєння їх методичним апаратом дослідження об’єкта.

Ключові слова: історичні карти, літописи, етногенез, пасіонарна теорія, археологічна культура, історико-географічні земні, етнографічні групи населення, державні утворення