Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 4 курсу спеціальності "Психологія", "Практична психологія". У курсі розглядаються основні форми та методи групової роботи; динамічні процеси тренінгової групи; особливості організації та проведення соціально-психологічного тренінгу. 

Ключові слова: соціально-психологічний  тренінг, форми тренінгової роботи, інтерактивні методи, особистість тренера, стадії розвитку тренінгової групи, зворотній зв'язок, структура тренінгу, структура тренінгового заняття.