Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності (Історія). Курс «Історія слов’янських народів. Східні слов’яни від кінця XVIII ст. до 1914 року» спрямований на з’ясування місця й ролі східнослов’янських народів у світовій історії шляхом ознайомлення студентів з основним джерельним та сучасним історіографічним матеріалом, системне засвоєння ними фактичного матеріалу в його проблемно–хронологічному зв’язку та комплексного вивчення закономірностей їх політичного, соціально-економічного та культурного розвитку від кінця XVIII ст. до 1914 року та аналіз особливостей їх взаємин із іншими представниками слов’янського світу та неслов’янськими народами.