Курс  покликаний допомогти  студентам здобути ґрунтовні знання, які відображають систему “людина-психологія-суспільство”, що є предметом дослідження дисципліни “Філософія психології”.

У рамках даного курсу проаналізовано основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології. види методологічного знання та основні функції сучасної методології.

Глибоко обґрунтовано основні етапи розвитку психологічного пізнання, а саме міфологічний, класичний, некласичний та постнекласичний. При цьому основну увагу зосереджено на  постнекласичному етапі, який розкрито через синергетику, феноменологію та герменевтику. Розкрито сутність та значення одиниці аналізу психіки та основних психологічних понять та категорій.

Ключові слова. Філософія психології, методологія, нормативна методологія, дескриптивна методологія, міфологічний етап, класичний етап, некласичний етап, постнекласичний етап, номотетичний підхід. ідеографічний підхід, синергетика, герменевтика, феноменологія.