Електронний  курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності 053  Психологія;  

Юридична психологія – це навчальна дисципліна, яка вивчає явища, закономірності та механізми психічного життя людей, в сфері стосунків, що регулюються правом

Вона ознайомлює та озброює студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи юридичної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в системі «людина-право»; індивідуально-психологічні особливості особистості та використання знань про них в правозахисній діяльності; психологію злочинної поведінки особистості злочинця та злочинної групи; психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх; психологічні основи полеміки у судовому процесі; динаміку особистості засудженого і виховний процес; адаптацію звільненого до умов життя на волі; особливості проведення судово-психологічної експертизи.

Практичні заняття з даного навчального курсу дозволяють сформувати уміння на основі наукових принципів юридичної психології робити аналіз проблем, які розглядає ця наука з метою покращення ефективності правозахисної діяльності, чіткого дотримання законності, успішного здійснення завдань правосуддя та перевиховання осіб, які скоїли злочин; вільно орієнтуватися в питаннях кримінальної, судової, виправно-трудової психології та психології особистості; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

Ключові слова: юридична психологія, система «людина-право», правова психологія, кримінальна психологія, судова психологія, пенітенціарна психологія, злочинець, злочин, злочинна поведінка.