Метою навчальної дисципліни забезпечення студентам напряму підготовки «Початкова освіта» належної фахової підготовки для успішного навчання математики молодших школярів в умовах класно-урочної системи. Дисципліна передбачає формування у студентів знань про становлення і розвиток методики навчання математики в початковій школі; форми організації процесу навчання математики, різноманітність методів та методичних прийомів.


Ключові слова: освітня галузь "Математика", принципи організації навчання математики, методи навчання математики засоби наочності з математики для початкової школи, форми організації навчання математики в початковій школі.