Електронний курс «Сімейне консультування» призначений для вивчення дисципліни студентами ІІ курсу магістратури спеціальності "Психологія". Метою курсу є навчити студентів аналізувати феномени, пов'язані із сімейним життям, з наукових позицій; сформувати базові установки щодо організації та проведення консультаційної бесіди з сімейних проблем, ознайомити зі змістом сімейного консультування як видом практичної діяльності психолога, озброїти знаннями про основні підходи до психологічного консультування сім'ї.

Ключові слова: сімейне консультування, консультування подружньої пари, парадигми діагностики сім’ї, модель психологічного консультування, етапи становлення сім’ї, види сімейних конфліктів.