"Корекційний курс з граматики англійської мови для студентів немовних спеціальностей" розроблено з метою підвищення рівня граматичної компетенції з англійської мови студентів неспеціальних факультетів. Він містить детальне пояснення граматичних тем та структур, посилання на тренувальні вправи та тестові завдання.


Ключові слова: іноземна мова, граматика, граматика англійської мови.