Курс за вибором «Метод драматизації у навчанні іноземних мов» призначений для студентів ІІ курсу спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). 

Мета курсу – обгрунтувати сутність драматизації, актуальність та ефективність її застосування у процесі навчання іноземної мови, сформувати у майбутніх учителів уміння застосовувати прийоми методу драматизації на заняттях з іноземної мови. 

Ключові слова: драматизація, форми драматизації, метод драматизації, позакласна робота з іноземної мови, урок іноземної мови.