Курс за вибором «Історичні аспекти лінгвокраїнознавства США» призначений для студентів ІІ курсу спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). 

Мета курсу – ознайомити студентів із соціокультурними аспектами американського варіанту англійської мови, головними подіями і явищами в житті американського суспільства, найважливішими етапами історичного і культурного розвитку країни.

Ключові слова: американський варіант англійської мови, екстралінгвістичні чинники, культурно маркована інформація, лінгвосоціокультурна компетентність, реалія, фонові знання.