Oнлайн-курс навчальної дисципліни “Анатомія людини” для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.06 Середня освіта (Хімія). Складений відповідно до вимог підготовки студенів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти.


Курс дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про макро- та мікроструктурний рівень будови організму людини.

Програма курсу передбачає вивчення таких змістових модулів: 1. Вступ. Анатомія як наука. Етапи становлення; 2. Анатомія скелета людини. З’єднання кісток скелета; 3. М’язова система; 4. Анатомія органів травної системи; 5. Анатомія органів дихальної системи; 6. Анатомія органів сечовидільної системи; 7. Анатомія органів статевої системи; 8. Судинна система; 9. Анатомія органів внутрішньої секреції; 10. Основні принципи будови нервової системи. Анатомія спинного мозку; 11. Анатомія головного мозку.; 12. Анатомія органів чуття.

Ключові слова: анатомія, людина, рівні організації організму людини, фізіологічні системи органів; організм