Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, історія становлення та розвитку вчень про основні біологічні закономірності живої природи.  Вона повязана із вивченням: циклом біологічних дисциплін з підготовки майбутнього вчителя біології, дидактикою, освітнім менеджментом, психологією, методикою навчання біології.

 Ключові слова: історія біології, історичні постаті вчених-біологів, генеза становлення, проблеми біологічної науки