1.     «Імунологія» - навчальна дисципліна (кваліфікація: «Бакалавр напряму 6. 04 01 02 Біологія»).

2.     Мета курсу: формування в студента розуміння суті імунологічного гомеостазу та його механізмів, уміння аналізувати зв’язки та взаємовплив структурних елементів імунної системи на всіх рівнях організації живої матерії: внутрішньоклітинному, клітинному, тканинному, органному.

3.     Ключові слова: імунітет, імунна система, імунний гомеостаз, антигени, антитіла, імунокомпетентні клітини, спадковий імунітет, набутий імунітет, імунні реакції, імунологічний конфлікт.