Редагування в ЗМІ

Навчальна дисципліна призначена для студентів третього курсу спеціальності "Журналістика" денної та заочної форми навчання.

Мета засвоєння студентами комплексу теоретичних знань і вироблення практичних умінь з редагування, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів журналістських матеріалів у друкованих ЗМІ, а також редакторського опрацювання фото-, аудіо-, відеоматеріалів для потреб електронних медіа.

Ключові словаредагування; види редагування; види мовних помилок; комунікативні помилки, вичитування; доопрацювання; скорочення; переробка, коректура, коректурні знаки, комп’ютеризоване редагування; редагування на радіо, редагування на телебаченні, контент-редактор сайту, редагування рекламних текстів.