Проблематика ЗМІ

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІІ курсу (Журналістика)

 

 

Мета навчальної дисциплінизасвоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань необхідних для орієнтування студентів у найважливіших проблемах сучасності, умінні  встановити причинно-наслідкові зв’язки у виникненні, розвитку й перебігові певних подій, процесів та явищ в царині політики, соціального життя, міжнародного життя, економіки, екології, науки, культури, освіти, спорту тощо. Завдання навчальної дисципліниопанувати основні категорії та оволодіти поняттєвим апаратом кожної із запропонованих до вивчення тем;  розглянути форми подачі проблем, їх різножанровості, акцентуючи увагу на якості виступів медіа, їх інформаційній насиченості та аналітичній глибині.

 

Ключові слова: політична журналістика, судова журналістика, військова журналістика, економічна журналістика, соціальна журналістика, екологічна журналістика, культурна журналістика, релігійна журналістика, спортивна журналістика, проблема, форми подачі проблеми, якість виступів медіа.