Прикладні соціально-комунікаційні технології

 

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрами І курсу (Журналістика).

 

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про прикладні комунікаційні технології у системі соціальної діяльності, їх ефективність. Вивчення курсу передбачає акцентування на умовах і критеріях ефективної комунікації та конкурентоспроможності сучасних працівників ЗМІ, формування знань про ідеальну модель ефективного спілкування в умовах соціальних комунікацій.

 

Ключеві слова: комунікація, суспільство, соціальні комунікації, комунікативний ефект, журналістський твір, алгоритміка створення журналістського твору,  вміння журналіста, авторитет журналіста, ефективна комунікація; методи і прийоми реклами та PR-технологій, комунікаційна система, комунікація з громадськістю, етичні норми, професійні стандарти.