Нормативна навчальна дисципліна для підготовки доктора філософії (PhD) галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія.

Мета курсу: формування знань і розуміння сучасних проблем біології для подальшого використання фундаментальних біологічних теорій у сфері професійної діяльності при постановці і вирішенні нових завдань; з’ясування  суті  проблем сучасній біології (як теоретичної, так і практичної), які виникають у результаті використання інноваційної біотехнології.

Ключові слова: досягнення вітчизняної і світової науки в галузі біології, методи дослідження в біології, проблеми та перспективи біологічної наукиСтворити сучасні уявлення про основні принципи та молекулярні основи структурно-функціональної організації сигнальних систем організму, організації рецепторних систем та сигнальних каскадів та їх ролі у регуляції морфо-функціональних процесів в клітинах і тканинах, а також про порушення регуляції процесів життєдіяльності при патологічних процесах. Забезпечити методичні основи для ефективного дослідження сигнальних систем клітини, розробки тест-систем, діагностичних методів, біотехнологічних завдань. Пізнання молекулярно-генетичних основ інтегральних механізмів регуляції метаболізму і підтримання гомеостазу є надзвичайно важливим не лише для розуміння механізмів життєдіяльності організмів, їх динамічної адаптації до різноманітних впливів, а й для пізнання шляхів розвитку патологічних станів, спільного і відмінного у функціонуванні геному за різних патологій, а найголовніше – розшифрування молекулярних основ порушення інтегральних механізмів регуляції життєвих процесів.

Предметом навчальної дисципліни є молекулярні механізми регуляції життєвих функцій, а саме – функціонування геному, підтримання гомеостазу та енантіостазу завдяки узгодженості метаболічних шляхів, керованості клітинного циклу. Мета дисциплінистворити уявлення про молекулярні механізми нейрогуморальної регуляції основних процесів життєдіяльності багатоклітинних організмів. Навчити методичним підходам до вивчення системної організації біорегуляторних функцій та оцінки її порушень.