Нормативна навчальна дисципліна для підготовки доктора філософії (PhD) галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія.

Мета курсу: формування знань і розуміння сучасних проблем біології для подальшого використання фундаментальних біологічних теорій у сфері професійної діяльності при постановці і вирішенні нових завдань; з’ясування  суті  проблем сучасній біології (як теоретичної, так і практичної), які виникають у результаті використання інноваційної біотехнології.

Ключові слова: досягнення вітчизняної і світової науки в галузі біології, методи дослідження в біології, проблеми та перспективи біологічної науки