Метою викладання навчальної дисципліни  «Актуальні проблеми дитячої психології» є формування у студентів спеціальності «012 Дошкільна освіта» освітнього рівня «магістр» психологічної компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає засвоєння системи знань про закономірності та соціально-психологічні детермінанти психічного розвитку і становлення особистості дитини на етапі дошкільного дитинства,  особливості навчального і виховного впливу на розвиток дитини у процесі її навчання і виховання в ЗДО, а також основних напрямків роботи вихователів і батьків задля  ефективного психолого-педагогічного супроводу дитини та активізації її творчого потенціалу.