Курси 
Практична фонетика
Теоретична фонетика
Особливості розмовного варіанту німецької мови
Практична фонетика ( 2 курс, німецька філологія)
Історія німецької мови
Домашнє читання для 4 курсу німецького відділення
Країно та культорознавство Австрії і Швейцарії
Країнознавство Німеччини (4 курс)
Лінгвокраїнознавство Німеччини
Література Німеччини
Література Німеччини (XX ст.)
Лексикологія німецької мови
Лексикологія німецької мови для філологів
Методика викладання іноземної мови
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (Магістри)
Німецька мова як друга іноземна
Німецька мова як друга іноземна ( 4 курс)
Німецька мова як друга іноземна (ІІ курс, переклад англійський)
Німецька мова як друга іноземна (філологія англійська, ІІІ курс)Інформація
Німецька мова як друга іноземна для студентів ІІІ курсу відділення "Переклад англійський"
Новітні інформаційні технології навчання іноземної мови
Основи соціолінгвістики
Особливі випадки граматики німецької мови
Педагогічна практика з німецької мови
Педагогічна практика з німецької мови. Друга мова
Порівняльна типологія німецької та української мов
Практика мови - німецька мова як основна (4 курс)
Практика мови - німецька мова як основна (5 курс)
Практика німецької мови
Практика німецької мови (4 курс)
Практика усного мовлення 1 курс
Практична граматика німецької мови
Практична граматика німецької мови
Практична граматика німецької мови 1 курс
Практичний курс німецької мови
СПЕЦКУРС : Проектна методика викладання іноземної мови
Спецкурс «Регіональні особливості німецької мови»
Стилістика сучасної німецької мови
Теорія і практика перекладу Інформація
Теоретична граматика сучасної німецької мови
Теоретичний курс німецької мови як другої іноземної